Цени

1.Цените в български лева
2.Туристически данък
3.До четири регистрирани лица в един парцел в къмпинга
4.Достъп за едно превозно средство на обозначените места
5.Електрическо захранване 220V /с лични средства за свързване/
6.Водозахранване /с лични средства за свързване/
7.Ползване на санитарни помещения/душове,WC /
8.Ползване на открит басейн
9.Ползване на детски кът
10.Ползване на библиотека